Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Σφάλματα τύπου 1 και 2

Όταν πραγματοποιούμε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων υπάρχει η περίπτωση να οδηγηθούμε σε λάθος συμπεράσματα. Υπάρχουν δύο είδη πιθανών σφαλμάτων κατά την εφαρμογή ενός ελέγχου υποθέσεων:

Τα σφάλματα πρώτου τύπου αναφέρονται στην περίπτωση που η μηδενική υπόθεση δεν γίνεται δεκτή ενώ πραγματικά είναι αποδεκτή, ενώ τα σφάλματα δεύτερου τύπου αναφέρονται στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν η μηδενική υπόθεση δεν απορρίπτεται ενώ είναι λανθασμένη και θα έπρεπε να απορριφθεί.

Δεν γίνεται να αποφύγουμε αυτού του τύπου τα σφάλματα γίνεται όμως να υπολογίσουμε την πιθανότητα να συμβούν. Η πιθανότητα να συμβεί ένα σφάλμα πρώτου τύπου ισούται με το επίπεδο σημαντικότητας α του ελέγχου, ενώ η πιθανότητα να συμβεί ένα σφάλμα δεύτερου τύπου μειώνεται όταν αυξάνεται η απόσταση της εσφαλμένης υπόθεσης που δεχόμαστε από την πραγματική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου