Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Φυγόκεντρες αντλίες

Οι αντλίες είναι μηχανήματα τα οποία χρησιμεύουν στην άντληση υγρών. Αυτές δίνουν τo απαραίτητο μανομετρικό στο δίκτυο (άρδευσης, ύδρευσης ή αποχέτευσης), ώστε να έχει την κατάλληλη πίεση στα σημεία που θέλουμε. Συνεπώς αποτελούν σημαντικό κομμάτι ενός δικτύου καθώς, ουσιαστικά, συμβάλουν στην ανάπτυξη πιέσεων σε αυτό.


Υπάρχουν διάφορα είδη αντλιών, το καθένα από τα οποία συμβάλει στην άντληση υπό διαφορετικές συνθήκες. Μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή του είδους της αντλίας είναι
  1. Η παροχή που θέλουμε να πετύχουμε.
  2. Η πίεση που θέλουμε να προσφέρουμε στο δίκτυο.
  3. Το ιξώδες του υγρού.
  4. Το κόστος της αντλίας
  5. Η απόδοση της αντλίας
Οι πιο απλές, φθηνές και διαδεδομένες αντλίες είναι οι φυγόκεντρες αντλίες. Αυτές χρησιμοποιούν την φυγόκεντρη δύναμη ώστε να αυξήσουν την πίεση του υγρού. Η αρχή λειτουργίας τους έχει ως εξής:

Έστω ότι έχουμε ένα δίσκο ο οποίος περιστρέφεται με μία γωνιακή ταχύτητα. Τότε αν τοποθετήσουμε ένα μικρό αντικείμενο πάνω στον δίσκο κατά την διάρκεια της περιστροφής του, το μικρό αντικείμενο δέχεται φυγόκεντρη δύναμη και τείνει να μετατοπιστεί προς την περιφέρεια του δίσκου. Το παραπάνω φαίνεται στο σχήμα 1. Σε αυτή ακριβώς την αρχή στηρίζεται η λειτουργία μίας φυγόκεντρης αντλίας.

σχήμα 1, φαίνεται η τροχιά του σώματος πάνω στον δίσκο.
Σε μία φυγόκεντρη αντλία υπάρχει μία οπή στο κέντρο του δίσκου από την οποία εισέρχεται το υγρό. Επίσης ο δίσκος είναι τοποθετημένος μέσα σε έναν κύλινδρο που έχει μία έξοδο. Όταν το υγρό εισέρχεται μέσω της οπής στον δίσκο, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί το υγρό προς το κύλινδρο με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία περιοχή υψηλής πίεσης στον χώρο μεταξύ του δίσκου και του κυλίνδρου. Έτσι το υγρό εξέρχεται από την αντλία με πίεση ανάλογη αυτής που δημιουργήθηκε στην περιοχή υψηλής πίεσης. (σχήμα 2).

σχήμα 2, στο κέντρο φαίνεται η οπή εισόδου του υγρού, στον χώρο μεταξύ του
δίσκου και του κυλίνδρου είναι η περιοχή υψηλής πίεσης και φαίνεται και η
έξοδος από την αντλία.
Έτσι τροφοδοτούμε την αντλία με υγρό χαμηλής πίεσης μέσω της οπής και αυτό εξάγεται υπό πίεση από την έξοδο του κυλίνδρου.

Πηγή: Άντληση, ύδρευση, άρδευση, Μιλτ. Μ. Καπού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου