Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Η χρήση της κλωθοειδούς στην οδοποιία

Στην οδοποιία χρησιμοποιούνται διάφορα στοιχεία από τα οποία αποτελείται μία οδός. Αυτά χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται μία αρμονική και συνεχή χάραξη που να προσφέρει ασφαλή και με σταθερή ταχύτητα οδήγηση χωρίς ο οδηγός να αντιμετωπίζει ξαφνικές ασυνέχειες στην πορεία του. Αυτά τα στοιχεία είναι οι ευθυγραμμίες, τα κυκλικά τόξα και τα τόξα συναρμογής.


Ως τόξα συναρμογής χρησιμοποιούνται οι κλωθοειδείς. Αυτές είναι τόξα των οποίων η καμπυλότητα τους μεταβάλλεται ομαλά από μία συγκεκριμένη τιμή R μέχρι να γίνει άπειρη. Στο σημείο που η καμπυλότητα είναι άπειρη η κλωθοειδής ταυτίζεται με την ευθυγραμμία. Ουσιαστικά η κλωθοειδής είναι το τμήμα του δρόμου που προετοιμάζει το όχημα να μπει και να βγει από μία στροφή. Η χρήση της κλωθοειδούς είναι η ακόλουθη:
  1. Επιτρέπει την συνεχή γραμμική μεταβολή της φυγόκεντρης δύναμης που υφίσταται το όχημα.
  2. Χρησιμοποιείται ως μήκος συναρμογής για την προσαρμογή των επικλίσεων του οδοστρώματος.
  3. Δημιουργεί μία οπτικά ικανοποιητική χάραξη
Ο τύπος που περιγράφει την κλωθοειδή είναι ο ακόλουθος:


όπου Α η παράμετρος της κλωθοειδούς, L το μήκος της κλωθοειδούς και R η αρχική τιμή καμπυλότητας. Για το Α, για λόγους δυναμικής της κίνησης των οχημάτων, ισχύει ότι


Η κλωθοειδής μπορεί να χρησιμοποιήθει σε συνδυασμό με άλλα οδικά στοιχεία, δημιουργώντας ορισμένες διατάξεις. Μερικές από αυτές είναι οι εξής:
  1. S-καμπύλη, που αποτελείται από δύο συνεχόμενες αντίρροπες κλωθοειδείς
  2. Ωοειδής καμπύλη, η οποία είναι τμήμα κλωθοειδούς το οποίο ενώνει δύο κυκλικά τόξα
  3. Κλωθοειδής κορυφής, δηλαδή η αλληλουχία δύο ομόρροπων κλωθοειδών
  4. Τόξο συναρμογής, του αποτελείται από την διάταξη κλωθοειδής-κυκλικό τόξο-κλωθοειδής.

Η διάταξη που προτρέπεται να χρησιμοποιείται είναι το τόξο συναρμογής, καθώς επιτρέπεται η ομαλή είσοδος και έξοδος των οχημάτων από το κυκλικό τόξο. Στις κλωθοειδείς της τυπικής συναρμογής γίνεται η προσαρμογή των επικλήσεων του οδοστρώματος.

Πηγή: ΟΜΟΕ-Χαράξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου