Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Το στοιχείο της ευθυγραμμίας στις οδούς

Οι ευθυγραμμίες στις οδούς αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο καθώς αυτές επιτρέπουν την ανάπτυξη ταχύτητας από τα οχήματα. Αυτό το γεγονός κάνει τις οδούς πιο γρήγορες και έτσι μειώνεται το κόστος των μεταφορών. Ακόμη, δεν είναι δυνατό ένας δρόμος να αποτελείται μόνο από στροφές γιατί θα προκαλούσε κόπωση στους οδηγούς.

Η ευθυγραμμία ως στοιχείο μελέτης υπερτερεί

στις οδούς ομάδας Α:
 1. σε εδάφη με ανάγλυφο που επιτρέπεται η ανάπτυξη ευθυγραμμιών.
 2. σε περιοχές όπου υπάρχουν ισόπεδοι και ανισόπεδοι κόμβοι.
 3. και για να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μήκη ορατότητας για προσπέραση.
 4. όταν είναι επιθυμητό να προσαρμοστεί η χάραξη σε ήδη υπάρχοντα τεχνικά έργα.
στις οδούς ομάδας Β:
 1. σε περιοχές όπου υπάρχουν ισόπεδοι και ανισόπεδοι κόμβοι.
 2. για την ικανοποίηση αναγκών του πολεοδομικού σχεδίου.
Όμως, τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι μεγάλες ευθυγραμμίες με σταθερή κλίση στην περίπτωση των οδών ομάδας Α είναι τα ακόλουθα:
 1. προκαλούν κόπωση.
 2. υπάρχει κίνδυνος θάμβωσης από τα φώτα των οχημάτων που κινούνται στην αντίθετη λωρίδα.
 3. υπάρχει δυσκολία προσαρμογής τους στο ανάγλυφο.
 4. γίνεται δύσκολο για τον οδηγό τόσο να εκτιμήσει την ταχύτητα των οχημάτων όσο και να εκτιμήσει τις αποστάσεις μεταξύ τους.
Για τα παραπάνω μειονεκτήματα που αναφέραμε, το μήκος L των ευθυγραμμιών με σταθερή κατά μήκος κλίσης πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του εξαπλάσιου της ταχύτητας μελέτης και του εικοσαπλάσιου της ταχύτητας μελέτης. Δηλαδή

Τέλος, οι ευθυγραμμίες θεωρούνται δυναμικά στοιχεία μελέτης καθώς τα οχήματα επιταχύνονται και επιβραδύνονται πάνω σε αυτές. Έτσι, ορίζονται δύο είδη ευθυγραμμίας, οι ανεξάρτητες και οι εξαρτημένες.
 1. Οι ανεξάρτητες ευθυγραμμίες είναι αυτές στις οποίες υπάρχει η πιθανότητα η διαφορά των λειτουργικών ταχυτήτων, που εξετάζεται στο 2ο κριτήριο ασφαλείας (επίτευξη αρμονίας και συνέχειας στην λειτουργική ταχύτητα), να υπερβεί την τιμή για μη αποδεκτή ποιότητα σχεδιασμού. Ουσιαστικά είναι οι ευθυγραμμίες που έχουν επαρκές μήκος ώστε το όχημα να επιβραδύνει η να επιταχύνει πέρα από κάποιο όριο πριν μπει στην επόμενη στροφή.
 2. Εξαρτημένες ευθυγραμμίες είναι αυτές που δεν υπάρχει η πιθανότητα η διαφορά των λειτουργικών ταχυτήτων να υπερβεί την τιμή για μη αποδεκτή ποιότητα σχεδιασμού, δηλαδή είναι οι ευθυγραμμίες που έχουν μικρό μήκος και τα οχήματα δεν προλαβαίνουν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν πριν μπουν στην επόμενη στροφή.
Έτσι οι εξαρτημένες ευθυγραμμίες δεν εξετάζονται στο κριτήριο ασφαλείας 2.

Πηγή: ΟΜΟΕ-Χαράξεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου