Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Οπτικοποίηση: Μία άγνωστη επιστήμη του μηχανικού

Μία εργασία του Χρήστου Κωνσταντέλου:

Οπτικοποίηση μια έννοια τελείως γενική, αλλά με πολλές εφαρμογές στο επάγγελμα του μηχανικού. Όταν μιλάμε για οπτικοποίηση, συχνά αναφερόμαστε στην προσπάθεια να γίνει κατανοητό το θέμα που παρουσιάζουμε με την χρήση κατάλληλων οπτικοακουστικών μέσων, όπως εικόνα,κάποιο διάγραμμα ή το ευρέως γνωστό “animation”( Απόδοση Κίνησης στην Εικόνα). Δυστυχώς, καλύτερος ορισμός δεν μπορεί να δοθεί για τον όρο παρά μόνο για τις διάφορες μορφές οπτικοποίησης. Εμείς όμως θα ασχοληθούμε με το τελευταίο, δηλαδή την Απόδοση Κίνησης στην Εικόνα.  


Το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα είναι το macromedia flash. Σε αυτό το σημείο πρέπει να μην συγχέουμε την κίνηση σε εικόνα που δίνει αντίστοιχα και ένα κείμενο ή project στο power point γιατί εδώ μας δίνονται και προγραμματιστικές δυνατότητες στην γλώσσα actionscript. Κύριο χαρακτηριστικό εδώ είναι και ο χρόνος και η σύνδεση του με οπτικοακουστικό υλικό (ήχο, εικόνες). Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε ένα παράδειγμα χαρτογραφικής οπτικοποίησης: 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου