Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Το φαινόμενο Doppler

Πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει ότι όταν ένα περιπολικό περνάει από δίπλα μας με μεγάλη ταχύτητα η οξύτητα του ήχου της σειρήνας του φαίνεται να μειώνεται. Το φαινόμενο αυτό λέγεται φαινόμενο Doppler. Όταν η πηγή παραγωγής του ήχου και και ο ακροατής βρίσκονται σε σχετική κίνηση η συχνότητα της πηγής διαφέρει με την συχνότητα που παρατηρεί ο ακροατής.

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Μη γραμμικοί ταλαντωτές

Θα μελετήσουμε την έννοια του μη γραμμικού ταλαντωτή και συγκεκριμένα το ελατήριο αέρα. Ένας μη γραμμικός ταλαντωτής χαρακτηρίζεται από μία μη γραμμική διαφορική εξίσωση κίνησης, η επίλυση της οποίας απαιτεί γραμμικοποίηση. Παρακάτω θα μελετήσουμε πως καταστρώνουμε την διαφορική εξίσωση και πως βρίσκουμε την εξίσωση κίνησης.