Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Η λογική πίσω από έναν γενετικό αλγόριθμο

Σε παλιότερες αναρτήσεις έχουμε δει τα πλεονεκτήματα των γενετικών αλγόριθμων αλλά και έναν κώδικα που υλοποιεί έναν τέτοιο αλγόριθμο. Όμως αυτό που δεν εξηγήσαμε αναλυτικά είναι η ιδέα στην οποία στηρίζεται ένας γενετικός αλγόριθμος. Επομένως, στην παρούσα ανάρτηση θα εξηγήσουμε ακριβώς αυτή την λογική.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Αγωγός μέσα στην θάλασσα

Πολλές φορές οι μηχανικοί αναγκάζονται να τοποθετήσουν αγωγούς μέσα στον βυθό της θάλασσας ώστε να μην προκληθούν καταστροφές από τις άγκυρες των πλοίων ή από άλλους παράγοντες. Αυτό όμως δεν είναι πάντα δυνατό αφού τα θαλάσσια ρεύματα δεν επιτρέπουν πολλές φορές την εκσκαφή του βυθού. Τότε οι υδραυλικοί μηχανικοί καλούνται να διαστρώσουν τον αγωγό πάνω στον πυθμένα της θάλασσας. Σε αυτή την ανάρτηση θα μελετήσουμε μια τέτοια διάστρωση.

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

Διάμετρος φλέβας νερού

Όταν πάει κάποιος σε μία βρύση για να πλύνει τα χέρια του ή το πρόσωπο του μπορεί να παρατηρήσει πως η φλέβα νερού που δημιουργείται μετά το άνοιγμα της βρύσης έχει μεταβλητό πάχος. Συγκεκριμένα όσο απομακρύνεται το νερό από την βρύση τόσο μικρότερη διάμετρο έχει η φλέβα. Στην ανάρτηση αυτή θα δούμε μία εφαρμογή που εξηγεί το φαινόμενο αυτό.

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Irrigation Solver (Η διπλωματική μου)

Η επίλυση αρδευτικών δικτύων απαιτεί αρκετούς υπολογισμούς καθώς υπάρχουν αρκετοί παράμετροι που πρέπει να προσδιοριστούν. Με την πάροδο του χρόνου η ανάπτυξη του προγραμματισμού βοήθησε τους επιστήμονες να λύσουν δύσκολα προβλήματα με την βοήθεια των υπολογιστών. Το αντικείμενο, λοιπόν, της διπλωματικής μου εργασίας ήταν η δημιουργία ενός προγράμματος το οποίο επιλύει αρδευτικά δίκτυα με εκτοξευτήρες ή σταλακτήρες (δείτε Αρδευτικά δίκτυα).

Αρδευτικά δίκτυα

Τα αρδευτικά δίκτυα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των καλλιεργειών και η χρήση τους είναι απαραίτητη. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί τα φυτά χάνουν υγρασία μέσω των διαδικασιών της εξάτμισης και της διαπνοής (εξατμισοδιαπνοή). Επομένως, στην περίπτωση που η φυσική βροχόπτωση δεν επαρκεί για την αναπλήρωση της υγρασίας σε μία καλλιέργεια εφαρμόζουμε σε αυτή τεχνητή βροχόπτωση, δηλαδή άρδευση.