Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Αρδευτικά δίκτυα

Τα αρδευτικά δίκτυα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των καλλιεργειών και η χρήση τους είναι απαραίτητη. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί τα φυτά χάνουν υγρασία μέσω των διαδικασιών της εξάτμισης και της διαπνοής (εξατμισοδιαπνοή). Επομένως, στην περίπτωση που η φυσική βροχόπτωση δεν επαρκεί για την αναπλήρωση της υγρασίας σε μία καλλιέργεια εφαρμόζουμε σε αυτή τεχνητή βροχόπτωση, δηλαδή άρδευση.

Σε αυτή την ανάρτηση θα αναλύσουμε δύο τύπους αρδευτικών δικτύων οι οποίοι είναι τα δίκτυα με εκτοξευτήρες και τα δίκτυα με σταλακτήρες. Αρχικά, τα δίκτυα με εκτοξευτήρες αποτελούνται από έναν κεντρικό αγωγό και από τις γραμμές διανομής (σχήμα 1). Οι γραμμές διανομής φέρουν πάνω τους εκτοξευτήρες νερού και συνεπώς "διανέμουν" το νερό στο αγροτεμάχιο. Επίσης, ο αριθμός των γραμμών διανομής μπορεί να διαφέρει από δίκτυο σε δίκτυο και σχετίζεται με την παροχή που μπορούμε να αξιοποιήσουμε.

σχήμα 1, ένα αρδευτικό δίκτυο με εκτοξευτήρες. Με γαλάζιο φαίνεται
ο κεντρικός αγωγός, με κίτρινο φαίνονται οι γραμμές διανομής, με
κόκκινο φαίνονται οι θέσεις όπου μπορούν να τοποθετηθούν οι γραμμές
διανομής και με πράσινο φαίνονται οι εκτοξευτήρες.
Οι γραμμές διανομής μετακινούνται πάνω στον κεντρικό αγωγό. Έτσι όταν αρδεύσουν πλήρως μία περιοχή του αγροτεμαχίου αλλάζουν θέση ώστε να αρδεύσουν και την επόμενη περιοχή. Δηλαδή κινούνται "κυκλικά" για να αρδεύσουν πλήρως το αγροτεμάχιο.

Τα στοιχεία ενός δικτύου με εκτοξευτήρες που πρέπει να υπολογίσει ένας μηχανικός είναι τα ακόλουθα:
 1. Ο αριθμός των εκτοξευτήρων πάνω σε μία γραμμή διανομής
 2. Ο αριθμός των θέσεων των γραμμών διανομής πάνω στον κεντρικό αγωγό
 3. Ο αριθμός των γραμμών διανομής
 4. Η πίεση στην κεφαλή του δικτύου
 5. Η απαιτούμενη παροχή
 6. Η διάρκεια άρδευσης
 7. Η συχνότητα με την οποία πρέπει να πραγματοποιείται η άρδευση (εύρος άρδευσης)
 8. Οι αγωγοί του δικτύου
Όλες οι παραπάνω παράμετροι υπολογίζονται συναρτήσει του εδάφους και των διαστάσεων του αγροτεμαχίου, της καλλιέργειας που μας ενδιαφέρει και των επιθυμητών χαρακτηριστικών του αρδευτικού δικτύου.

εκτοξευτήρες εν δράσει

Έπειτα, τα αρδευτικά δίκτυα με σταλακτήρες αποτελούνται από έναν κεντρικό αγωγό και από σταλακτηφόρους αγωγούς (που έχουν τους σταλακτήρες ενσωματωμένους πάνω τους). Ο κεντρικός αγωγός τροφοδοτεί τους σταλακτήρες οι οποίοι ακολουθούν τις σειρές των φυτών (σχήμα 2).

σχήμα 2, με γαλάζιο χρώμα φαίνεται ο κεντρικός αγωγός ο οποίος
τροφοδοτεί τους σταλακτηφόρους αγωγούς (κόκκινο χρώμα). Τα γαλάζια
σημεία αντιπροσωπεύουν τους σταλακτήρες.
Η άρδευση με σταλακτήρες δεν απαιτεί μετακίνηση των σταλακτηφόρων αγωγών σε αντίθεση με την άρδευση με εκτοξευτήρες που απαιτεί μετακίνηση των γραμμών διανομής.

Για να τον προσδιορισμό ενός δικτύου με σταλακτήρες ο μηχανικός πρέπει να υπολογίσει τα εξής:
 1. Τον αριθμό σταλακτήρων ανά φυτό
 2. Το εύρος άρδευσης
 3. Την διάρκεια άρδευσης
 4. Την απαιτούμενη παροχή
 5. Τις στάσεις του δικτύου, δηλαδή στην περίπτωση που η απαιτούμενη παροχή είναι μεγαλύτερη της διαθέσιμης σε πόσα επιμέρους τμήματα θα χωριστεί το αγροτεμάχιο ώστε να επιτευχθεί άρδευση με μικρότερη της διαθέσιμης παροχή.
Για τον υπολογισμό αυτών των στοιχείων ο μηχανικός πρέπει να γνωρίζει στοιχεία σχετικά με τους σταλακτήρες που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, την καλλιέργεια, το έδαφος του αγροτεμαχίου και την εξατμισοδιαπνοή των φυτών.

ένα σύστημα σταλακτήρων
Η στάγδην άρδευση είναι προς το παρόν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος άρδευσης, καθώς περιορίζει τις απώλειες νερού με απευθείας άρδευση των φυτών στις ρίζες τους. Επίσης, απαιτεί πολύ μικρή πίεση στην κεφαλή του δικτύου και μικρή παροχή.

Σε επόμενη ανάρτηση θα ανεβάσω ένα λογισμικό που δημιούργησα υπό την επίβλεψη του κ. Ευαγγελίδη στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας και το οποίο επιλύει αρδευτικά δίκτυα με εκτοξευτήρες και σταλακτήρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου