Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Irrigation Solver (Η διπλωματική μου)

Η επίλυση αρδευτικών δικτύων απαιτεί αρκετούς υπολογισμούς καθώς υπάρχουν αρκετοί παράμετροι που πρέπει να προσδιοριστούν. Με την πάροδο του χρόνου η ανάπτυξη του προγραμματισμού βοήθησε τους επιστήμονες να λύσουν δύσκολα προβλήματα με την βοήθεια των υπολογιστών. Το αντικείμενο, λοιπόν, της διπλωματικής μου εργασίας ήταν η δημιουργία ενός προγράμματος το οποίο επιλύει αρδευτικά δίκτυα με εκτοξευτήρες ή σταλακτήρες (δείτε Αρδευτικά δίκτυα).

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτοματοποιεί την διαδικασία επίλυσης των αρδευτικών δικτύων και την καθιστά κατά πολύ ταχύτερη. Στον σύνδεσμο Ανάπτυξη λογισμικού για την επίλυση αρδευτικών δικτύων μπορείτε να βρείτε όλα τα αρχεία της διπλωματικής μου εργασίας.

Συγκεκριμένα, στον σύνδεσμο αυτόν θα βρείτε:
  1. Τον κώδικα που δημιουργήθηκε
  2. Το πρόγραμμα επίλυσης αρδευτικών δικτύων (irrigation solver)
  3. Την τεχνική έκθεση που περιέχει θεωρητικά στοιχεία των αρδεύσεων και εγχειρίδιο για την χρήση του irrigation solver
  4. Την παρουσίαση της εργασίας μου
Πρέπει να σημειωθεί ότι το irrigation solver μπορεί να βελτιωθεί και ως εκ τούτου θα παρακαλούσα να μου αναφέρετε τυχόν σφάλματα που προκύπτουν ώστε στο μέλλον να δημιουργηθούν νέες και βελτιωμένες εκδόσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου