Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Προσομοίωση αποσβενόμενης ταλάντωσης

Στην ανάρτηση Δημιουργία γραφημάτων αποσβενόμενων ταλαντώσεων με την βοήθεια H/Y αναλύσαμε τις εξισώσεις που διέπουν τις αποσβενόμενες ταλαντώσεις και χρησιμοποιώντας το excel δημιουργήσαμε ορισμένα γραφήματα. Τα γραφήματα βοηθάνε στην οπτική απεικόνιση μίας ταλάντωσης όμως κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται και με την χρήση κάποιας προσομοίωσης.

Στον σύνδεσμο oscillation μπορείτε να δείτε μία μικρή προσομοίωση που δημιουργήθηκε στο scratch. Μπορείτε να επιλέξετε τις παραμέτρους της ταλάντωσης και παρακολουθήσετε διαφορετικές ταλαντώσεις.Οι οδηγίες για την χρήση της προσομοίωσης είναι οι εξής:
  1. Πιέστε πάνω στην πράσινη σημαία
  2. Επιλέξτε με το ποντίκι την αρχική θέση του σώματος
  3. Προσδιορίστε τις παραμέτρους με την χρήση των βελών
  4. Πιέστε το πράσινο "τικ"
Να σημειωθεί πως χρησιμοποιείται το σύστημα μονάδων S.I.

Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τις παραμέτρους, πατήστε το κόκκινο "στοπ" και ξεκινήστε από το πρώτο βήμα ξανά. Τέλος, αν θέλετε να δείτε τον κώδικα που τρέχει πίσω από την προσομοίωση πιέστε στην επιλογή "δείτε μέσα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου