Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Προσομοίωση στην κυκλική κίνηση

Πολλές φορές διαβάζουμε για μεταβλητές σε βιβλία χωρίς να καταλαβαίνουμε πως επηρεάζουν την κίνηση ενός σώματος. Επομένως, αναγκαζόμαστε να δημιουργούμε εικόνες στο μυαλό μας για να συνειδητοποιήσουμε την συσχέτιση ενός φαινομένου με μία μεταβλητή. Η δημιουργία αυτών των εικόνων γίνεται πολύ ευκολότερη με την χρήση προσομοιώσεων.

Μία γλώσσα προγραμματισμού που έχει δημιουργηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι το Scratch. Η γλώσσα αυτή είναι οπτική και βοηθάει τόσο τους εκπαιδευτικούς να προγραμματίσουν κάτι όσο και τους μαθητές. Η χρήση της είναι πολλαπλή αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, δηλαδή από νηπιαγωγείο (δείτε εδώ) μέχρι πανεπιστήμιο. Καθώς είναι οπτική γλώσσα προγραμματισμού δίνει έμφαση σε αντικείμενα και όχι τόσο πολύ σε υπολογισμούς.

Στον σύνδεσμο earth and sun μπορείτε να δείτε μία απλή προσομοίωση της κυκλικής κίνησης όπου ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει την ακτίνα και την γωνιακή ταχύτητα της γης ώστε να παρατηρήσει την αλλαγή στην τροχιά της.


Πατήστε την πράσινη σημαία για να ξεκινήσει η προσομοίωση και με τα βέλη ρυθμίστε την γωνιακή ταχύτητα και την ακτίνα. Τέλος, πιέζοντας στην επιλογή "δείτε μέσα" μπορείτε να δείτε τον κώδικα που τρέχει πίσω από την προσομοίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου