Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι επιστήμονες καλούνται να επιλύσουν πολυωνυμικές εξισώσεις. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτών των εξισώσεων είναι η πρωτοβάθμια εξίσωση, η δευτεροβάθμια εξίσωση (τριώνυμο) και η κυβική εξίσωση. Στην παρακάτω ανάλυση θα δούμε πως επιλύονται αυτές οι εξισώσεις.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Το μαθηματικό μοντέλο του συστήματος GPS

Το Global Positioning System (GPS) είναι ένα δορυφορικό σύστημα το οποίο μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε την θέση μας πάνω στην γήινη επιφάνεια. Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι για να προσδιορίσει κάποιος την θέση του με GPS. Στην παρούσα ανάρτηση θα μας απασχολήσει ο απόλυτος προσδιορισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο.

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Διαχρονική μελέτη των μικρομετακινήσεων του στερεού φλοιού της Γης μέσω μετρήσεων GPS σε γεωδαιτικά δίκτυα του Νομού Θεσσαλονίκης

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε από τις προπτυχιακές φοιτήτριες Ουρανία Ν. Αλτιπαρμάκη, Κυριακή Κ. Στεπάνη και Ιωάννα Ε. Χατζοπούλου στον Τομέα Γεωδαισίας και Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αντικείμενο της ήταν η διαχρονική μελέτη των μικρομετακινήσεων του στερεού φλοιού της Γης σε γεωδαιτικά δίκτυα του Νομού Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν οι περιοχές των λιμνών Βόλβης - Αγίου Βασιλείου και του ρήγματος του Ανθεμούντα. Οι περιοχές παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από γεωμορφολογική και τεκτονική άποψη, καθώς έχουν εντοπισθεί και χαρτογραφηθεί σε αυτές πολλά ενεργά ρήγματα. Για το λόγο αυτό επιστήμονες πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες και έρευνες σχετικά με τη συμπεριφορά του γήινου φλοιού στις περιοχές που προαναφέρθηκαν.

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Υπολογισμός όγκου λίμνης

Στην φύση οι επιφάνειες σπάνια δίνονται από συναρτήσεις αλλά ακόμη και να δίνονται χαρακτηρίζονται από μη γραμμικές συναρτήσεις. Όμως πολλά από τα προβλήματα του μηχανικού απαιτούν ολοκλήρωση αυτών των συναρτήσεων. Μπορούμε να αναφέρουμε δύο χαρακτηριστικά προβλήματα: τον υπολογισμό του όγκου νερού μίας λίμνης και τον υπολογισμό του όγκου χώματος. Το πρόβλημα που θα μας απασχολήσει είναι η "ολοκλήρωση" του πυθμένα μίας λίμνης ώστε να προκύψει ο όγκος νερού.