Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Ο νόμος του Gauss για το βαρυτικό πεδίο

Είμαστε εξοικειωμένοι με τον νόμο του Gauss για το ηλεκτρικό πεδίο. Ειδικότερα, ο νόμος του Gauss μας διευκολύνει να υπολογίσουμε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε συμμετρικά προβλήματα του ηλεκτρομαγνητισμού. Ομοίως, ο νόμος του Gauss μπορεί να εφαρμοστεί και για τον υπολογισμό της έντασης του βαρυτικού πεδίου. Ας δούμε πιο αναλυτικά τον νόμο αυτόν.

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016

Τεχνητή νοημοσύνη

Ένας ανερχόμενος κλάδος της επιστήμης των υπολογιστών είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ο συγκεκριμένος κλάδος είναι σχετικά νέος καθώς τα πρώτα βήματα έγιναν μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βέβαια η μελέτη της λογικής και της νοημοσύνης έχει ξεκινήσει από τους αρχαίους φιλόσοφους (Αριστοτέλεια συλλογιστική).