Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

Το πρόσθετο Solver του Excel

Οι μη γραμμικές εξισώσεις είναι ένα πρόβλημα ρουτίνας που καλούνται να λύσουν οι επιστήμονες καθώς στην φύση οι γραμμικές εξισώσεις είναι κάτι το ασυνήθιστο. Υπάρχει πληθώρα μεθόδων για την επίλυση μη γραμμικών εξισώσεων. Τα χρόνια που δεν υπήρχαν υπολογιστές οι επικρατέστερες μέθοδοι ήταν οι γραφικές ενώ πλέον με την εξέλιξη των υπολογιστών και της υπολογιστικής ισχύος οι επικρατέστερες μέθοδοι είναι οι αριθμητικές.

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Γιατί το παραγοντικό του 0 μας κάνει 1;

Σε αυτή την σύντομη ανάρτηση θα ασχοληθούμε με την έννοια του παραγοντικού. Συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε ένα φαινομενικό παράδοξο που προκύπτει πολλές φορές κατά την χρήση του παραγοντικού. Το παράδοξο αυτό είναι η σχέση 0!=1. Γιατί όμως η εξίσωση αυτή είναι περίεργη;

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Μελέτη γεωθερμικού πεδίου Λέσβου

Στο πλαίσιο του μαθήματος Γεωθερμική ενέργεια που πραγματοποιείται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Υδραυλική Μηχανική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εγώ και ο συμφοιτητής μου Δημήτρης Κανέλλος μελετήσαμε το γεωθερμικό δυναμικό της Λέσβου και συντάξαμε εργασία όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα της εργασίας είναι τα ακόλουθα: