Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Ενότητα εφαρμογών

Πλέον, σύμφωνα με τα όσα έχουμε παρουσιάσει στις προηγούμενες αναρτήσεις, είμαστε σε θέση να προβούμε στους πρώτους στοιχειώδεις γεωδαιτικούς υπολογισμούς. Οι εφαρμογές που θα παρουσιάσουμε σε πρώτη φάση αφορούν:
  1. τη μετατροπή γεωδαιτικών συντεταγμένων σε καρτεσιανές και αντίστροφα 
  2. τον υπολογισμό τόξων σε παράλληλο και σε μεσημβρινό 
  3. το αντίστροφο πρόβλημα του υπολογισμού του γεωγραφικού πλάτους, δοθέντος ενός τόξου μεσημβρινού 
Θα παρουσιάζονται όλες οι εξισώσεις που χρησιμοποιούνται καθώς και οι διαδοχικοί υπολογισμοί αναλυτικά.