Λογισμικό

Μέσα σε έναν χρόνο λειτουργίας του From science to engineering ανάπτυξα μικρά προγράμματα τα οποία τα χρησιμοποιήθηκαν στις αναρτήσεις προγραμματισμού. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε η δυνατότητα λήψης τους από κάποιον αναγνώστη. Πλέον σε αυτή την καρτέλα θα ανεβαίνουν σύνδεσμοι από τους οποίους μπορεί να γίνει λήψη αυτών των προγραμμάτων δωρεάν.

Παρακάτω παρατίθενται οι σύνδεσμοι για την λήψη των προγραμμάτων:
 1. συναρτησιακές επαναλήψεις
 2. μέθοδος Newton-Raphson
 3. μέθοδος διχοτόμησης
 4. μέθοδος τέμνουσας
 5. αριθμητική ολοκλήρωση
 6. υπολογισμός τόξου καμπύλης
 7. τροχιά βλήματος
 8. γενετικός αλγόριθμος
 9. διαστασιολόγηση αγωγών
 10. συμβολή θαλάσσιων κυμάτων
 11. διαμόρφωμα περίθλασης
 12. εικόνα ηλεκτρικού πεδίου
 13. υπολογισμός του π
 14. ταχυμετρία
 15. μέθοδος runge-kutta
 16. irrigation solver
 17. υπολογισμός όγκου
 18. polynomial equation solver
 19. αριθμητική παραγώγιση
 20. το πρόβλημα της παροχής
Σε κάθε σύνδεσμο υπάρχει και ένα αρχείο readme όπου δίνονται συνοπτικές οδηγίες για την χρήση του αντίστοιχου προγράμματος. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου